Yer6 Hafıza Projesi'ne Destek Vermek İçin...

Posta Çeki Hesabımız: 8830591 PTT Beyoğlu Şubesi

Yer6 Hafıza Arşivi Küçük Kara Balık

Yer6 Hafıza Arşivi Küçük Kara Balık'ta kataloglama çalışmasında 'dalgalar' halinde arşive giriş yapmaktayız; her bir dalga 250 civarı fanzin içermektedir ve '5. Dalga' hafızaya kazınmıştır.

 ______________________________________Yer6 Hafıza Projesi Arşivi Küçük Kara Balık'a girişler henüz sürmektedir ve arşivin ancak %50'lik bir kısmı kaydedilmiş durumdadır.

Arşivin Ekim 2011'de, eldeki fanzinlerle tamamlanması ve her ay hafızamıza kazıyacağımız yeni fanzinler ve yayınlarla hiçbir zaman tamamlanamamasını arzu etmekteyiz.