Yer6 Hafıza Projesi'ne Destek Vermek İçin...

Posta Çeki Hesabımız: 8830591 PTT Beyoğlu Şubesi

Yer6 Hafıza Projesi Hakkında

Proje Nedir? Proje Kapsamında Ne Yapılacak?
 
Yer6 Hafıza Projesi Türkiye genelinde çıkan tüm fanzinleri arşivleyip fiziksel olarak ve elektronik ortamda erişime açmayı  amaçlayan bir projedir.

Fanzin kültürü yeryüzünde çeşitli dönemlerde tarihe tanıklık etmiş ve denetleneme kabul etmeyen kaotik içerik ve varoluşuyla Sovyet Devrimi esnasında olduğu gibi zaman zaman toplumsal hareketlere yön verme etkinliğine bile erişmiştir. Türkiye'de ise aşağı yukarı yirmi yıllık bir geçmişi kapsayan ciddi bir altkültür geleneği olmayı başarmıştır. Birçok genç yazar, edebiyatçı, sanatçı ve şairin seslerini duyurabildikleri ilk kamusal mecra olmuştur. Halihazırda kimi çalışmalarını fanzinlerde okurlarıyla paylaşan birçok yazar ve şair mevcuttur: Emre Varışlı, Altay Öktem, Zülfü Bayar, Rafet Arslan, Küçük İskender...


Fanzin, üretim, dağıtım ve dolaşım şebekeleri şahsına münhasır gelişen bir yayındır. Kitap, gazete, dergi gibi  bordrolu kadrosu, dağıtımcısı, ve satış bayisi yoktur. Böyle olunca hem korunması hem de son kullanıcıya ulaşması konusunda ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaktadır.

Yer6 Hafıza bu açığı gidermeyi hedeflemektedir.

Bu amaçla, Yer6 Hafıza Kütüphanesi, yurt genelinde süreli veya süresiz çıkan tüm fanzinleri toplayacak, katologlayacak, arşivleyecek, (izin alınanları) dijital ortama geçirecek, ve bu fanzinleri kütüphanesinde erişime açacaktır. Bunun dışında mekânda bir satış noktası açılacak ve güncel fanzinlerin satışı (kârsız) gerçekleştirecektir. Ayrıca aylık olarak fanzin yazarları söyleşileri ve tanıtımları gerçekleştirilecektir. Ayrıca proje kapsamında her sene, o sene boyunca arşivimize giren tüm fanzinlerin listeleneceği, içeriklerinden örneklerin verileceği bir almanak basılması planlanmaktadır.
 

Proje Hedefleri

Toplumsal bellek oluşturmak.
Fanzinleri bir araya getirmek, korumak, dolaşım ve dağıtımını kolaylaştırmak.
Genç sanatçılara kamusal alan açmak.
Fanzin üretiminin devamlılığına destek oluşturmak.
Piyasa koşullarında üretilmeyen yayınlara destek oluşturmak.
Fanzin çıkarmak isteyenler için, mekânda düzenlenecek sergi, söyleşi vb. etkinlikler vasıtasıyla  iletişim ve diyalog noktası olmak.


Proje Detayları
Proje Mekânı Nerede Olacak?

Yer6 Hafıza’nın içerikleri Noreplika Atölyesi Siyah 8’in 50 m2’lik bir bölümünde arşivlenecektir. Mekânda okuma masaları, kopyalama merkezi ve internet erişimi bulunacaktır. Bunun dışında gene atölyenin bu bölümünde güncel arşivlerin satış noktası (Fanzin İstasyonu) ve söyleşi alanı bulunacaktır.  

Kütüphaneye Erişim Nasıl Sağlanacak?

Yer6 Hafıza Kütüphanesi hafta içi her gün 10:00-20:00 saatleri arası kullanmak isteyenlerin erişimine açık olacaktır. Kullanıcılar, kütüphanede yer alan fanzin diğer medyaların üye olma koşuluyla getirilen kota çerçevesinde, çok uygun bir ücret karşılığı kopyalarını alabilecekler.

 

Koleksiyon Hedefleri

Noreplika Yer6 Hafıza Projesi bugüne kadar 537 fanzini hafızasına kazıdı. (27 Aralık 2010 tarihi itibariyle)  Kütüphane projesinin başlamasıyla birlikte hedef bu sayıyı 6 ay içerisinde 3000'e çıkartmak. Kütüphane bu maksatla yaklaşık 100 civarı periyodik ve düzensiz çıkan fanzine abone olacaktır. Projede gönüllü olarak çalışan arkadaşlarımız sayesinde ulaştığımız 6 koleksiyonerin elindeki 1500’ü aşkın fanzini de peyderpey kopyalayacaktır.
      

Noreplika Sanat Kolektifi

Noreplika Sanat Kolektifi, 2011 Ocak’ında dernek kuruluşu başvurusunu gerçekleştirme hazırlıklarını sürdüren bir sanat kolektifidir. Kolektif bünyesinde ‘şimdilik’ doğrudan ve dolaylı olarak (proje bazında ortak çalışmalara katılan) yazar, şair, marionette (ipli kukla) ve pantomim solist, heykeltıraş, ressam, karikatürist, tiyatro oyuncusu v.b. sanat disiplinlerinde profesyonel çalışmalarını sürdürmekte olan 13 sanatçı bulunmaktadır. 
 
Yer6 Hafıza, Noreplika’nın giriştiği ilk proje olmakla beraber şu anda geliştirilme aşamasında olan kimi başka projeler bulunmaktadır. Bunların bazıları yerli ve yabancı çeşitli tiyatro grupları, sanat toplulukları ve derneklerle ortak çalışmalar olmakla beraber bazıları da Avrupa Birliği hibe fonlarıyla alakalıdır.